logo


Aktuality
SDH
Obec
Kronika
Technika
Členové
Zásahová jednotka
Fotogalerie
Videogalerie
Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů

Výpis z registru ekonomických subjektů

Identifikační číslo (IČO)    65048156
Obchodní jméno Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sbor dobrovolných hasičů Horní Bukovsko

Zakládající členové Sboru dobrovolných hasičů Horní Bukovsko v roce 1924

Jméno a přijmení:     Zaměstnání:     Bydliště:
01. Jan Klika rolník Horní Bukovsko
02. František Kohout rolník Horní Bukovsko
03. František Kamím rolník Horní Bukovsko
04. Jan Krebs rolník Horní Bukovsko
05. František Hubený hostinský Horní Bukovsko
06. Josef Daněk rolník Horní Bukovsko
07. František Kubs rolník Horní Bukovsko
08. Jan Klika výměnkář Horní Bukovsko
09. Josef Vlasák fasádník Horní Bukovsko
10. Václav Trs výměnkář Horní Bukovsko
11. František Vávra rolník Horní Bukovsko
12. Václav Bradáč statkář Horní Bukovsko

Ohlédnutí do historie

Sbor dobrovolných hasičů v Horním Bukovsku byl založen v roce 1924. Tehdy se sešlo dvanáct občanů a po dohodě založili sbor dobrovolných hasičů. Důvodem byla ochrana vlastního majetku. Na ustavující schůzi dne 15. srpna 1924 byl prvním velitelem sboru zvolen Antonín Chochola, starostou sboru Josef Skočdopole a jednatelem František Kohout. Hasičský sbor se v následujícím roce rozšířil o dalších dvanáct členů. Takže koncem roku měl sbor dvacet čtyři členů, kteří byli odhodláni pomoci každému, kdykoli bude třeba. Z tohoto důvodu byla zakoupena výkonná dvouproudová stříkačka od firmy R. A. Smekal z Prahy za 23 460 Kčs. Peníze na zakoupení byly získány z vlastních finančních prostředků, různých sbírek a příspěvků ostatních úřadů. V roce 1926 byla postavena hasičská schráň. Vynaložených peněz nikdo nelitoval, protože každý měl v paměti dřívější ničivé požáry. Hasiči v Horním Bukovsku za pomoci nové stříkačky likvidovali požáry nejen ve své obci, ale ochotně pomáhali zachraňovat majetek i v sousedních osadách, jako např. ve Bzí, v Dolním Bukovsku, v Zálší a Hartmanicích.

hasici

Členové sboru nebyli v obci jen na likvidaci požárů, ale na tehdejší dobu se uměli také přiměřeně bavit. Určovali veškeré kulturní dění v obci. Nebylo pro ně těžké nacvičit a sehrát divadelní představení, pořádali hasičský ples, reprezentovali obec na různých slavnostech a soutěžích.

Součastnost

Dnešní členové sboru hasičů nezůstávají za svými předchůdci pozadu. I když už nemohou vyjíždět k požárům, přesto se ze všech sil snaží pomáhat všude, kde je potřeba. Jejich historická stříkačka je v perfektním stavu, a tak dobrovolní hasiči Horního Bukovska ochotně předvedou s koňským spřežením a v dobových uniformách historický zásah. Zapojují se do všech akcí, které pořádá obecní úřad, pořádají různé akce pro děti a rádi přiloží ruku k dílu při zvelebování obce.